Biologische landbouw in de EU verdubbelde in 10 jaar

In de periode 2012-2020 is het aandeel biologische landbouwgrond in de EU met meer dan 50% toegenomen, met een jaarlijkse stijging van 5,7%. In 2020 werd 9,1% van het landbouwareaal in de EU biologisch geteeld. Gemiddeld, maar met aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten, zijn biologische bedrijven groter dan conventionele bedrijven en worden ze gerund door jongere bedrijfsleiders. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het marktoverzicht dat de Europese Commissie publiceerde over biologische landbouw.

Aandeel dierlijke productie nog klein
De vier landen met het grootste biologische-landbouwareaal in de EU zijn Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland, samen goed voor 52% van het totaal in 2012 en 59% in 2020. Het grootste deel van het areaal voor biologische landbouw in de EU was bestemd voor blijvend grasland (42%), gevolgd door groenvoedergewassen (17%), granen (16%) en blijvende teelten, zoals fruit, olijven en wijngaarden (11%). Ondanks een aanzienlijke groei maakt de biologische dierlijke productie nog steeds een klein deel uit van de totale dierlijke productie in de EU, tussen 1% en 7%, afhankelijk van de sector.

Gelijk of hoger inkomen per werknemer
In een tijd waarin het voor de EU om geopolitieke, ecologische en economische redenen van cruciaal belang is haar afhankelijkheid van meststoffen te verminderen, blijkt uit gegevens van het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) dat biologische plantaardige productiebedrijven veel minder aan deze producten en aan bestrijdingsmiddelen uitgeven dan conventionele bedrijven. Biologische akkerbouwbedrijven besparen 75-100% op de kosten van gewasbeschermingsmiddelen per hectare en 45-90% op de kosten van meststoffen per hectare in vergelijking met conventionele bedrijven. Biologische landbouwbedrijven hebben gemiddeld lagere opbrengsten (bijvoorbeeld 5-30% lagere opbrengsten van gewassen) en hebben in sommige sectoren meer arbeidskrachten nodig om dezelfde productiewaarde te produceren als conventionele landbouwbedrijven. Toch genereren zij een vergelijkbaar of hoger inkomen per werknemer dankzij hogere prijzen en een hoger niveau van EU-steun, voornamelijk in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). .

Steun uit GLB
In 2020 ontving 61,6% van de EU-grond waarop biologische landbouw wordt bedreven, specifieke betalingen voor biologische steun van het GLB, met gemiddeld 144 euro/ha GLB-steun en 79 euro/ha nationale cofinanciering. Biologische landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen konden extra steun ontvangen, waardoor de landbouw in gebieden met natuurlijke handicaps wordt gestimuleerd. Verdere maatregelen voor plattelandsontwikkeling ondersteunden ook de ontwikkeling van de biologische productie, met inbegrip van investeringen in biologische landbouwpraktijken en steun voor de afzet en de promotie van biologische producten. In het nieuwe GLB (dat in 2023 van start gaat) is het aandeel van de OCG dat GLB-steun voor biologische landbouw ontvangt, groter.

Sterke groei tijdens pandemie
De snelle stijging van de verkoop van biologische producten toont de groei van de consumentenvraag en het succes van de maatregelen ter ondersteuning van de vraag. De groei van de verkoop van biologische producten was bijzonder sterk tijdens de COVID-19-pandemie en wordt gezien als het gevolg van de grotere aandacht van de consument voor gezondheidskwesties, de hogere voedselconsumptie thuis en/of het tekort aan conventionele levensmiddelen. De huidige economische ontwikkelingen, zoals de voedselinflatie, hebben echter gevolgen voor de koopkracht van de EU-consumenten en zijn van invloed op de vraag naar biologische producten.

Marktoverzicht
Het marktoverzicht bevat gegevens over de biologische landbouw en de ontwikkeling van de biologische sector in de EU in de afgelopen tien jaar, met analytische elementen over de biologische productie, de duurzaamheid van de biologische sector, de verkoop van biologische producten, de invoer van biologische producten en het soort en de omvang van de overheidssteun die de biologische sector in de EU ontvangt. Het schetst hoe de EU-steun voor de biologische landbouw zal bijdragen tot de verwezenlijking van de Green Deal-ambitie en bevat een overzicht van de steun voor de omschakeling en instandhouding van de biologische landbouw en de ambitie voor de biologische landbouw in de strategische plannen van het GLB. Er is speciale aandacht voor de ontwikkeling van de biologische landbouwsector in geselecteerde EU-lidstaten, namelijk Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Frankrijk en Roemenië. Het rapport, dat hier is te lezen, presenteert ook EU-initiatieven ter bevordering van onderzoek en innovatie in de biologische sector.

Bron: Europese Commissie

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*