Geraffineerde suiker: olie op het vuur bij kanker!

In de vorige BioGezond legden we uit dat niet zout, maar suiker de belangrijkste oorzaak is van hoge bloeddruk. Wat velen niet weten is dat geraffineerde suiker ook een belangrijke medeoorzaak is van kanker, die tevens de groei ervan bevordert. Daarom wordt suiker best volledig gemeden in de preventie en zeker bij de aanpak van kanker, iets waarover nauwelijks een woord wordt gerept door de reguliere voedingsleer en in de reguliere behandeling van kanker.

Kankercel: defecte mitochondriën

Het is koren op de molen van de suiker spuiende voedingsindustrie dat het niet zo eenvoudig is om uit te leggen waarom suiker zowel bijdraagt tot het ontstaan als tot de groei van kankercellen. We moeten hiervoor terugkeren naar het baanbrekende werk van Nobelprijswinnaar Otto Warburg die al in 1931 aantoonde dat een kankercel in eerste instantie defecte mitochondriën vertoont. Mitochondriën zijn de celorgaantjes waarin normaal koolhydraten (afgebroken tot de basismolecule glucose), vetzuren en – indien nodig ook – eiwitten op een efficiënte manier worden verbrand tot energie met behulp van zuurstof. Bij deze ’aerobe’ verbranding worden als ‘afvalstoffen’ enkel water en koolstofdioxide geproduceerd, waarbij laatstgenoemde gewoon wordt uitgeademd.  Nu stelde Warburg vast dat  kankercellen defecte mitochondriën vertonen en dus de voornoemde voedingsstoffen niet meer efficiënt met zuurstof kunnen verbranden.

Overlevingsmechanisme: fermentatie van glucose
Om niet te sterven door energiegebrek ten gevolge van hun defecte mitochondriën, schakelen kankercellen over op een andere generatie van energie: in hun cytoplasma (dus buiten de mitochondriën) wordt nu glucose zonder zuurstof ‘gefermenteerd’ tot energie: ‘anaerobe’ verbranding. Niet alleen wordt hierbij helaas veel van het verzurende melkzuur gevormd (die kankercellen nog verder doet ontsporen), deze fermentatie is ook zeer inefficiënt qua rendement. De kankercel – die al geen vetten kan verbranden zoals een gezonde cel – heeft dan ook veel meer glucose nodig om te overleven dan een gezonde cel: ze moet ongeveer 10 à 12 maal meer glucose opnemen.

Suiker veroorzaakt defecte mitochondriën

We hebben er dus alle belang bij om onze mitochondriën gezond te houden, waardoor er geen kankercellen met slecht werkende mitochondriën ontstaan. We kunnen dat vooral doen door te zorgen voor een gevarieerde, onbewerkte en biologische voeding, zoals deze die in BioGezond wordt gepromoot. En door daarnaast vooral  … suiker te mijden. Want suiker is net één van de hoofdoorzaken van het ontstaan van defecte mitochondriën. Om goed te werken hebben mitochondriën namelijk verschillende voedingsstoffen nodig, waaronder magnesium en vitamines B om het bij de belangrijkste te houden. Als men gezonde koolhydratenbronnen consumeert zoals groenten en volle granen, dan leveren die samen met de brandstof glucose, tegelijk ook die magnesium, vitamines B en andere voedingsstoffen aan die de mitochondriën net nodig hebben voor de verbranding van glucose. Helemaal anders is het met suiker of sucrose: dit totaal geraffineerde koolhydraat bestaat louter uit pure glucose en fructose en dit zonder begeleidende voedingsstoffen. Nadat fructose tot glucose wordt omgezet, biedt je met suiker dus de mitochondriën enkel hun basisbrandstof glucose aan, maar helemaal niet de stoffen die ze nodig hebben om optimaal te werken. Je begrijpt dus dat in een westers voedingspatroon met liefst 13 à 30 % van de calorieën aangevoerd door geraffineerde suiker leidt tot het ontstaan van tegensputterende, slecht werkende mitochondriën, hoofdoorzaak van kanker.

Nog andere mechanismen

Door aan de basis te liggen van defecte mitochondriën, is suiker dus al een belangrijke medeoorzaak van kanker. Maar er zijn nog andere en belangrijke mechanismen, waardoor suiker ontstaan en ontwikkeling van kanker in de hand werkt:

  • hoge glycemische index

Suiker leidt tot glucosepieken in het bloed; ze heeft een ‘hoge glycemische index’. Dat speelt vooral in de kaart van de kankercellen die die in hoofdzaak van glucose leven en – door hun inefficiënte verbranding – er ook veel meer van nodig hebben dan gewone cellen en er dan ook veel meer van opnemen.  Met suiker giet je dus gewoon olie op het vuur bij kanker en doe je kankercellen sneller groeien! Recente studies tonen aan dat het in overmaat aanbieden van glucose daarnaast ook het ontstaan van kankercellen in de hand werkt. Gelukkig leidt gezonde, ongeraffineerde voeding leidt niet tot die glucosepieken.

  • pieken van insuline en IG-F

Door de snel oplopende bloedglucosespiegels ten gevolge van suikergebruik, moet de pancreas meer insuline aanmaken om cellen die glucose te doen opnemen uit het bloed en de glucosespiegel te doen dalen. Daarnaast leidt suiker ook meer tot de aanmaak van de aan insuline verwante  ‘insulin growth factor’ of IG-F. Suiker leidt dus tot hogere bloedspiegels van insuline en IG-F in vergelijking met gezonde voedingsmiddelen. Nu vertonen kankercellen ook nog meer insulinereceptoren en vaak ook meer receptoren voor IG-F dan  gewone cellen. Omdat insuline en IG-F ook ‘groeifactoren’ zijn die de groei van weefsels stimuleren, zullen ze dus – via dat hoger aantal receptoren – preferentieel de groei van kankerweefsel bevorderen. Suiker stimuleert dus via hogere spiegels van insuline en IG-F heel vaak de groei kankercellen; dat is vooral bewezen voor borst-, prostaat- en longkanker.

  • fructose, een kankerverwekker

In de klassieke dieetleer wordt geraffineerde suiker, door dezelfde calorische inhoud, al te gemakkelijk op dezelfde hoogte gesteld als ongeraffineerde koolhydratenbronnen zoals groenten, fruit en granen. Maar hierbij wordt een zeer belangrijke zaak uit het oog verloren: suiker bestaat voor de helft uit geraffineerde fructose, terwijl in bv groenten en granen  de verteerbare koolhydraten nagenoeg volledig uit ongeraffineerde glucose zijn opgebouwd. Nu is fructose in vergelijking met glucose een stof die de vrije radicalendruk in lichaam verhoogt en  dus zorgt voor meer afname van de tegen kanker beschermende antioxidanten. Ook verhoogt fructose algemeen het ontstekingsniveau in het lichaam en chronische ontsteking bevordert zowel het ontstaan als de verspreiding van kanker. Ten slotte heeft men geconstateerd dat fructose meer dan glucose de celdelingen in kankercellen bevordert, meer bepaald door de duplicatie van het genetisch materiaal (DNA) bij delende kankercellen sneller te doen verlopen.

  • een lagere immuniteit

Eén van de tegen oprukkende kanker beschermende mechanismen in ons lichaam, is het feit dat ons immuunsysteem, vooral bij monde van de witte bloedcellen, kankercellen helpt op te sporen en op te ruimen. Maar geraffineerde suiker vermindert sterk deze immuniteit: in de eerste plaats omdat de pieken van glucose en fructose in het bloed de witte bloedcellen minder efficiënt doen werken, want zij treden door structuurgelijkenis in ‘competitie’ met vitamine C voor opname door de witte bloedcellen. Dit fenomeen is gekend als het “glucose-ascorbaat antagonisme”. Hoe meer suiker of geraffineerde glucose en – fructose je dus eet, des te minder de witte bloedcellen vitamine C kunnen opnemen. Door dit laatste worden ze minder actief tegen kankercellen met een lagere ‘fagocytotische capaciteit’ (het vermogen om cellen ‘op te eten’) en kunnen ze zich minder vlot delen. Suiker leidt hierdoor bv tot een directe afname van de activiteit van de zogenaamde ‘natural killer cells’ en ‘T-lymfocyten’ die cruciaal zijn in de bescherming tegen kanker. Maar er zijn nog redenen waarom suiker de afweer tegen kankercellen vermindert: als ‘nutriëntenrover’ (van o.a. de hoger aangehaalde magnesium en vitamines B, maar ook van zink) wordt ook de mitochondriale functie van de witte bloedcellen verminderd, waardoor ze minder actief worden. Verder remt suiker ook nog de activatie van vitamine D tot de werkzame 1,25 dihydoxyvitamine D in het lichaam en die laatste is uiterst belangrijk voor een sterke kankerafweer en voor normale celdelingen. Ten slotte bevordert suiker de ontwikkeling van de schimmel candida in de darm. Die beschadigt de gezonde darmflora, waardoor ook de immuniteit in kwaliteit vermindert. Overigens kunnen stofwisselingsproducten van candida ook nog het ontstaan van kankercellen in de hand werken.    

Basismaatregel

Het sterk beperken of zelfs totaal vermijden van geraffineerde suiker is een absolute basismaatregel in de preventie en aanpak van kanker. Het is onbegrijpelijk dat daar niet meer wordt op ingezet in de reguliere dieetleer en – kankertherapie. Overigens moeten we door de opgesomde redenen ook ongeraffineerde suikers beperken, alsook zoet fruit en in het bijzonder vruchtensappen. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*