Natuurlijk denken: mag dat nog?

De coronacrisis heeft gezorgd voor een diepe kloof tussen twee soorten wetenschappelijk denken, enerzijds het gangbare mechanistisch, reductionistisch of materialistisch denken en anderzijds het complementair, natuurlijk, holistisch of energetisch denken.

De materiële wetenschap maakte reuzensprongen vooruit qua perfecte technieken, globale digitale- en internetcommunicatie, artificiële intelligentie, genetische manipulatie, controle van de ruimte, enz. Door dit alles op gezondheidsvlak toe te passen ontstaat er een hoogtechnologische geneeskunde die droomt van ziekten uitroeien, veroudering tegengaan, immuunsysteem perfectioneren, genetisch materiaal verbeteren, enz.

De natuurlijke wetenschap gaat uit van de scheppende energie die zorgt voor opbouw van materie en voor ‘levenskracht’ bij planten, dieren en mensen. Een sterke levenskracht laat mensen mentaal en emotioneel harmonisch functioneren, laat lichamelijke functies wondermooi samenwerken, optimaliseert het immuunsysteem en het zelf herstellend vermogen. De energetische denkwijze besteedt veel aandacht aan onmeetbare werkelijkheden zoals natuurlijke kiemkracht, maar ook aan menselijk gevoel en intuïtie die samen het rationele verstand horen bij te sturen.

De materiële wetenschap domineert

De natuurlijke wetenschap wordt zéér stiefmoederlijk behandeld. Wegens gebrek aan patenteerbare mogelijkheden hebben multinationals er geen interesse in, en omdat er weinig winst te rapen valt is er voor natuurlijk onderzoek omzeggens geen steun of sponsoring. De gangbare materiële wetenschap daarentegen wordt explosief gesteund door beursgenoteerde multinationals: de giganten uit technologie, internet, media, farma, enz. Het digitale tijdperk zorgde voor ongeziene vooruitgang, maar tegelijk ook voor extreme hoogmoed en superieur gevoel rond het idee dat natuur en gezondheid technologisch alsmaar verder kunnen worden geperfectioneerd. De coronacrisis toont aan dat het technologisch mechanistisch denken nu ook de gezondheidszorg is gaan domineren: ze slaagt erin haar materiële wil op te leggen aan alle landen ter wereld, alle regeringen, alle politiekers, alle lokale besturen. Nog erger is dat ze er momenteel wereldwijd in slaagt kritische wetenschappers en natuurlijke denkers weg te houden uit de klassieke media, belachelijk te maken, te censureren (via pers, Google, YouTube, Vimeo, Facebook, enz.), te brandmerken als non-believers, complotdenkers, verspreiders van fake-news. Het lijkt alsof enkel de materiële waarheid nog mag blijven bestaan, terwijl het natuurlijk denken moet worden uitgewist.

Veel lezers van BioGezond zijn natuurlijke denkers, zij hebben intuïtief en gevoelsmatig problemen met véél van de regels die het laatste jaar werden opgelegd. Velen onder hen vinden het zogenoemde ‘nieuwe normaal’ bijzonder onnatuurlijk en abnormaal. Hier enkele voorbeelden.

Geboren worden en sterven

Voor natuurlijke denkers hoort sterven evengoed bij het leven als geboren worden. Het is normaal dat chronisch zieken met onderliggende pathologie en ouderen vlugger sterven aan infecties dan anderen. Wanneer we op STATBEL de tabellen met algemene Belgische sterftecijfers bekijken (www.statbel.fgov.be, visualisatie, mortaliteit), zien we tussen 1 jan. en 31 dec. 2020 in totaal 18.400 sterfgevallen méér dan in 2019, 2018 of 2017 (op 11 miljoen inwoners betekent dat 0,17% méér). Onder de leeftijd van 24 jaar is er echter minder sterfte, tot aan 65 jaar een bijna identieke sterfte, daarboven méér sterfte met vooral boven de 85 jaar een surplus van 10.000 doden (de gemiddelde levensverwachting is 81,8 jaar). Kinderen met een perfect immuunsysteem kunnen het coronavirus dus zonder enig probleem de baas, idem voor mensen onder de 65 jaar met een sterke weerstand. Chronisch zieken en ouderen zijn uiteraard erg vatbaar voor de gekende ‘natuurlijke selectie’. Om te weten hoeveel doden de lockdowns eigenlijk echt hebben kunnen voorkomen is dringend vergelijkend onderzoek nodig met landen die het zonder lockdown hebben aangepakt. 

Lockdowns zetten jongeren en de hele creatieve actieve bevolking vast, ontnemen hen de broodnodige sociale, en groepscontacten, democratische vrijheden. Ze verbieden cultuur, creatieve groepshobby’s en het uiten van positieve gevoelens zoals zingen, lachen en feesten. Ze zorgen voor ontreddering en tegelijk voor véél emotionele en mentale schade.

Ziekmakende lockdowns

Is de balans tussen de voordelen en nadelen van de lockdowns positief? Gevoelsmatig en intuïtief vinden natuurlijke denkers en gezonde mensen van niet. Lockdowns zetten jongeren en de hele creatieve actieve bevolking vast, ontnemen hen de broodnodige sociale-, familiale- en groepscontacten, democratische vrijheden, verbieden cultuur, creatieve groepshobby’s, het uiten van positieve gevoelens zoals zingen, lachen en feesten, zorgen voor ontreddering en tegelijk voor véél emotionele en mentale schade. Al deze maatregelen worden genomen in naam van het algemeen belang, terwijl ze in  feite de balans van de lockdowns erg negatief doen omslaan. 

Het virus tegenhouden?

Kan men één van de ontelbare bestaande virussen ‘exact’ opsporen en overal ter wereld volgen? Op één jaar tijd leerden de lucratieve PCR-testen (46€ het stuk!) ons dat deze helemaal niet kunnen voorspellen of iemand al dan niet ziek zal worden. Wie positief testte werd steeds ‘besmettelijk’ genoemd en moest in ‘afzondering’, dit terwijl de ervaring heeft geleerd dat die persoon dikwijls zelfs zijn eigen geliefden of huisgenoten niet heeft kunnen besmetten. Kan men de verspreiding van één virus tegenhouden en het daarmee uitschakelen? Veel natuurlijke denkers voelen intuïtief dat dit onmogelijk is. Normaal gezien waart een schadelijk virus (vb. griep) 3 à 6 maanden rond, terwijl het muteert en minder schadelijk wordt. Door alle contacten te verbieden en alles te ontsmetten wordt de verspreiding natuurlijk vertraagd, om ze daarna bij elke versoepeling opnieuw te zien opflakkeren. Het materiële denken is er met behulp van het coronavirus in geslaagd de hele wereld op te zadelen met ‘coronaproof-regels’ die thuishoren bij ‘smetvrees’. Dit is een echte psychische ziekte met angst voor besmetting, gepaard gaande met dwanggedachten en dwanghandelingen (zie Wikipedia). Angstige mensen zijn verzwakt op geestelijk vlak, het vlak dat hen onderscheidt van een dier, daarom is smetvrees-gedrag ontmenselijkend. Alles ontsmetten zorgt er trouwens voor dat ons natuurlijk immuunsysteem niet meer wordt geprikkeld om steeds paraat te staan, wat het ‘lui’ maakt.

Reddende vaccins?

Kan de corona epidemie gestopt worden door alle mensen op aarde te vaccineren? Ook hier zullen natuurlijke denkers intuïtief zeggen dat dit onmogelijk is, omdat elke natuurlijke immuniteit beter is dan kunstmatige. Vooraleer zo een experiment op de hele wereldbevolking wordt uitgevoerd moet je via vergelijkend onderzoek minstens kunnen bewijzen dat gevaccineerden op termijn beter geholpen zijn dan niet-gevaccineerden. Omdat van het immuunsysteem nog maar een klein deel bekend is, zien we in deze crisis veel onverklaarbare wendingen, maar ook tegenspraken onder wetenschappers. Wanneer we zien dat het immuunsysteem bij gezonde mensen onder de 65 jaar zo goed werkt, waarom willen we het dan kunstmatig manipuleren? Zeker nu dit gebeurt met een nieuw m-RNA vaccin dat genetisch ingrijpt, waarvan we de gevolgen op lange termijn helemaal nog niet kennen. Door iedereen te vaccineren wordt iedere gezonde mens plots een ‘patiënt’, wat enkel goed kan zijn voor de kassa van de gezondheids- en technologiebedrijven (follow the money!). Of de vaccins ervoor kunnen zorgen dat we niet meer vatbaar zijn voor covid-19 zal in de praktijk nog moeten blijken. De geschiedenis leert ons dat we voorzichtig moeten zijn met info die aangeleverd wordt door beursgenoteerde multinationals: 50 jaar lang zijn ze blijven beweren dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestond dat asbest en roken gezondheidsschade konden veroorzaken, vandaag weten we beter.

Versterk je weerstand!

Lezers van BioGezond weten dat ons immuunsysteem aangesterkt kan worden door een natuurlijke gezonde levensstijl. Ze zijn al jaren perfect op de hoogte welke bouwstenen uit biovoeding en supplementen daarvoor nuttig zijn. Daarnaast zijn voldoende lichaamsbeweging, positieve emoties, fijne relaties, ontspanning, rust en natuurlijke geneeswijzen van belang. Om onze elektromagnetische levenskracht zo weinig mogelijk te verstoren is het nuttig om draadloze straling waar mogelijk te beperken. Bij aanslepende of chronische klachten loont het de moeite om onze levenskracht eerst aan te sterken met energetische, complementaire en alternatieve geneeswijzen, vooraleer onze toevlucht te nemen tot de hoogtechnologische geneeskunde.

Wijsheid van Einstein

“De intuïtieve geest is een Godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten”. 

Deze quote van Albert Einstein is vandaag héél erg toepasselijk. Laten we met zijn allen proberen de intuïtieve geest en het natuurlijk denken terug de plaats te geven die ze verdienen: om in deze hoogtechnologische wereld de ratio bij te sturen.

Dr. Fons Vanden Berghe – Gepensioneerd huisarts-homeopaat – Januari 2021

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*