Nieuw boek ‘Big Pharma, Big Lies’: “Statines (anticholesterol medicijnen) moeten van de markt gehaald worden”

In zijn nieuwe boek “Big Pharma, Big Lies” stelt Luc hondeghem dat slechts 11% van de geneesmiddelen veilig is en bewezen baat heeft. Statines zijn alternatieve geneesmiddelen die het cholesterol verlagen, maar het leven niet verlengen. Erger nog, ze hebben veel bijwerkingen die zelfs dodelijk kunnen zijn. Hij roept daarom de regelgevende instanties op om geneesmiddelen pas goed te keuren na onafhankelijke tests, op voorwaarde dat ze baten opleveren en veilig zijn, en als ze beter zijn dan geneesmiddelen die al op de markt zijn.

In zijn nieuwe boek “Big Pharma, Big Lies” doet professor Luc Hondeghem een dringende oproep aan de regelgevers om alleen veilige en doeltreffende geneesmiddelen op de markt te brengen. Zelfs goedgekeurde geneesmiddelen moeten voortdurend worden gecontroleerd, omdat ze in een later stadium toch schadelijk kunnen zijn. In het kader van de huidige procedure worden te veel geneesmiddelen op de markt gebracht met onzekere of geen voordelen, soms zelfs met negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Van slechts 11% van de geneesmiddelen is aangetoond dat ze nuttig en veilig zijn. Statines (cholesterolverlagers), bijvoorbeeld, waren bedoeld om het leven te verlengen, maar uit onderzoek blijkt dat ze het juist verkorten. Zij verlagen het cholesterolgehalte in het bloed, maar dit is niet noodzakelijk goed voor de patiënt. Ze hebben ook veel bijwerkingen, zoals tumoren en diabetes, waaraan je zelfs kunt overlijden.

Hoogleraar geneeskunde

Dr. Luc Hondeghem, gepensioneerd hoogleraar geneeskunde en farmacologie, kijkt terug op een indrukwekkende carrière in de VS en België. Hij dringt aan op een strikter goedkeuringsproces voor nieuwe geneesmiddelen. Vandaag kan een geneesmiddel worden goedgekeurd op basis van de beoordeling van het farmaceutisch bedrijf dat het op de markt wil brengen. Deze procedure houdt een belangenconflict in en is derhalve ontoereikend. Sommige geneesmiddelen komen zelfs zonder goedkeuring op de markt. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld moet de FDA (Food and Drug Administration) binnen 180 dagen na ontvangst van het dossier bezwaar maken tegen een nieuw geneesmiddel om het op de markt te mogen brengen, anders wordt het automatisch goedgekeurd.

Nieuwe geneesmiddelen

De indruk bestaat dat nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen, door de regulator wordt goedgekeurd, zelfs al ze minder goed zijn als de geneesmiddelen die reeds op de markt zijn. Dit is misleidend voor artsen en patiënten die betere geneesmiddelen verdienen. Dr. Hondeghem heeft getracht de gegevens over alle geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn, in kaart te brengen om te bepalen welke 11% van de geneesmiddelen doeltreffend en veilig zijn. De organisatie die over deze gegevens beschikt, heeft ze echter niet gepubliceerd. De oproep van Hondeghem is er nu vooral op gericht het publiek te informeren.

Luc Hondeghem

“We hebben dringend behoefte aan volledig onafhankelijke en autonome medische regelgevende instanties die geneesmiddelen alleen goedkeuren als ze voldoen aan de eed van Hippocrates: als het nut groter is dan het nadeel”.

Statines (cholesterolverlagers) moeten uit de handel worden genomen

Patiënten wordt verteld dat er zogenaamde “goede” en “slechte” cholesterolgehalten zijn. Artsen schrijven statines voor om het “slechte” cholesterol te verlagen. Het bestaan van slechte cholesterol is echter een leugen, evenals de theorie dat men verzadigde vetten moet vermijden om de slechte cholesterol in het bloed te beperken. Uit onderzoek is gebleken dat verzadigde vetten geen effect hebben op hart- en vaatziekten of op de mortaliteit in het algemeen. Het probleem ontstaat pas wanneer de cholesterol geoxideerd is. Alleen van een gezonde levensstijl en een mediterraan dieet dat rijk is aan antioxidanten is aangetoond dat het een positief effect heeft op de oxidatie van cholesterol.

Zowel een teveel als een tekort aan cholesterol veroorzaken ziekten. Daar tussenin is er een voldoende groot interval waarbij men over het perfecte cholesterolniveau beschikt. Statines worden steeds vaker voorgeschreven; het cholesterolgehalte moet steeds lager worden. In zijn boek verwijst Hondeghem naar onderzoek dat over een periode van negen jaar in Denemarken is uitgevoerd met twee vergelijkbare groepen patiënten (zie figuur). In de groep die cholesterolverlagende statines nam, waren er twee keer zoveel sterfgevallen (19,2 procent) als in de groep die geen statines nam (9,3 procent). Uit studies blijkt dat statines weliswaar het bloedcholesterol verlagen, maar door de vele bijwerkingen (kanker, diabetes, hartziekten, enz.) het totale sterftecijfer verhogen (om uiteenlopende redenen).

Miljardenbusiness

Hondeghem: “Op basis van dit onderzoek zou het duidelijk moeten zijn dat artsen beter geen statines voorschrijven om het cholesterol te verlagen. Omdat dit medicijn het leven van patiënten niet verlengt, maar verkort. Statines zijn echter een miljardenbusiness geworden en de grote farmaceutische bedrijven hebben een sterke lobby bij de regeringen. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van onze burgers. We mogen op dit punt geen compromissen sluiten, zeker niet om de winsten van Big Pharma veilig te stellen.

Foto: Unsplash , LinkedIn

1 Comment

  1. Beste,
    Ik heb de uitleg gelezen betreffende de statinnes en moet dat medicatie nemen van mijn huisarts.
    Kan er mij iemand zeggen door welk ander geneesmiddel mij kan helpen.
    Voordien had ik een heel goede homeopaat maar die goede mens is overleden en het is heel moeilijk om een andere te vinden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*