Oosterse bewegingsleer en de voordelen voor je gezondheid

De geneeskunst uit het Oosten is al lang verweven met lichaamsoefeningen, om zo de gezondheid te ondersteunen op een natuurlijke manier. Om dat uit te zoeken ga ik te rade bij experten Tilla Van Opstal van het Chi Neng instituut en Maya Mouart, yogalerares. Ik volg ook een Zhi Neng Qigong les bij Ann Ghys, opgeleid door Tilla. Ook Yoga heb ik al uitgeprobeerd.

Het valt mij op dat Yoga en Zhi Neng Qigong veel overeenkomsten hebben. Het gaat om lichaamshoudingen, beweging en ademhaling. Maar de essentie is om in contact te komen met jezelf, bewustwording en zelfrealisatie. Ook het versterken van de constitutie, waardoor de levenskwaliteit toeneemt, en de energie, de Qi, stroomt. Onze constitutie is het geheel van eigenschappen van lichamelijke en geestelijke aard die de manier bepalen waarop het organisme functioneert en op invloeden reageert. Een deel is erfelijk, andere zijn verworven. De oorspronkelijke Oosterse filosofie, het belang van het bewustzijn, is in het Westen wat verloren gegaan. De lichaamshoudingen of Asana’s zijn het belangrijkste geworden, getuige hiervan de vele Yoga, Tai Chi, Qigong scholen die uit de grond rijzen.

Op weg naar jezelf met behulp van je lichaam

De oorspronkelijk spirituele weg is naar de innerlijke wijsheid, naar éénwording, het naar binnen richten tot zelfkennis. Daartoe worden de lichaamshoudingen als techniek gebruikt, ze zijn niet het doel op zich. De gezondheid wordt bevorderd en blokkades worden aangepakt maar eigenlijk is dat een bij-effect. Zonder de spirituele dimensie hebben we eigenlijk een soort heilgymnastiek.

In alle spirituele tradities en scholen voor lichaamswerk speelt de ademhaling een centrale rol. Het lichaam is als een spiegel van de geest.

De Qigong oefeningen werken ontspannend, want door de focus te leggen op ons lijf, denken we niet aan iets anders. Blijkbaar denkt de Westerse mens ook meer dan de Oosterling. Dus is deze werkwijze voor ons een goede oefening. Dat merk je ook als je les volgt. De persoonlijkheid en de aanpak van de lesgever is belangrijk, net als de uitleg en begeleiding van het individuele proces. Ook bij Yoga is de begeleiding essentieel. De lesgever kiest de klemtoon die hij aangeeft, en hij moet zijn cursisten goed observeren en begeleiden in hun proces, ook hier werkt ieder op zijn tempo en volgens zijn mogelijkheden.

Bewust ademen verandert iets in ons. Het brengt de zuurstofvoorziening op gang en geeft toegang tot het naar binnen richten.

Adem is leven

Yoga is Sanskriet voor “Eenheid, één-zijn”, éénmaking en verbinding. Het pad van Yoga is een mystiek pad dat eigen is aan de menselijke natuur. Het is een éénheidservaring (zelfrealisatie) en berust niet op rationeel en logisch denken. Denken blijft steken in de beperking van dualiteit (Yin-Yang, licht/donker – hoog/laag) Yoga is de wetenschap van het Zélf.

Meditatie brengt rust in ons stressvolle leven. Bewust ademen verandert iets in ons. Het brengt de zuurstofvoorziening op gang en geeft toegang tot het naar binnen richten. Bij Yoga geldt de adem als superieur aan het lichaam omdat ademhaling leidt tot bewustzijn en bewustzijn leidt tot Yoga. Adem is leven. De adem maakt de connectie tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Er zijn verschillende manieren van ademhalen, maar de uitademing moet minstens dubbel zo lang zijn als de inademing. De belangrijkste ademhalingsspier is het middenrif of diafragma.

Bij authentieke yoga vertrek je vanuit het bewustzijn van je zijn (van jezelf, hét Zélf). De stilte binnenin jezelf brengt je dichter bij jouw werkelijke wezen. Van daaruit observeer je de beweging van adem die de prana (levensenergie) stuurt. Vanuit dit sturen van levensenergie volgt de beweging in het lichaam en kom je tot asana (lichaamshouding) en niet andersom. Het is dus niet een yogahouding aannemen en dan de adem sturen zoals het vaak fout wordt aangeleerd.

Een betere gezondheid

De voordelen van deze Oosterse oefeningen en Yoga zijn merkbaar in lichaam én geest:

  • betere longfunctie
  • betere zuurstofvoorziening
  • verlaging van de bloeddruk
  • minder hart- en vaatziekten
  • verbetering op het mentale vlak
  • minder depressies en angst
  • zich beter en rustiger voelen, zowel fysiek als mentaal
  • beter slapen
  • toxines afvoeren
  • betere circulatie van de energie

Yoga en Ayurveda uit India

Yoga benadert de mens in zijn geheel en gaat hand in hand met Ayurveda, Indiase geneeskunst (kennis van het leven). Beiden uit India, hebben ze gemeenschappelijke wortels en vullen elkaar aan. Ze helpen om ziekte te voorkomen en lichamelijk en geestelijk in balans te blijven. Ze zijn bedoeld om de gezondheid te bewaren, eerder preventief, om niet ziek te worden, dan als middel tot genezing. Yoga spreekt verschillende dimensies van gezondheid aan, versterkt de zintuiglijke waarneming tot alertheid, ontvankelijkheid en concentratie. Het algehele bewustzijn vergroot. Wanneer door Yoga verstilling en versimpeling hun intrede doen (essentie van Yoga) vallen andere aspecten op hun plaats. Dan is er overgave, loslaten en innerlijke vrede. Als je Yoga beoefent zorg je er voor dat het lichaam, het huis van de ziel, gezond en vitaal blijft.

Qigong en Traditionele Chinese Geneeskunde

Zhi is met wijsheid je hele bewustzijn ontwikkelen, Neng is potentie. Zhi Neng Qigong werkt met 3 energie centra of Dantians. Deze centra moeten in balans zijn. Is de balans tussen de energiecentra verstoord, dan  komt onze gezondheid in gevaar.

De onderste Dantian is de belangrijkste, de Poort van het Leven, ter hoogte van de navel, het zijn de nieren, in het Oosten het centrum van de levensenergie. De middelste, het hart en de longen, de emoties, en de bovenste het zenuwstelsel en het spirituele. Door de huidige tendens tot veel meditatie bestaat het risico om de connectie met het onderste energiecentrum te verliezen, en daardoor de noodzakelijke gronding, de connectie met het lijf. Zhi Neng Qigong werkt op 4 niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch.

De zo belangrijke levensenergie waarmee we geboren worden en die we meekregen van onze voorouders ligt volgens de Oosterlingen opgestapeld in onze nieren. Vanaf de geboorte komt daar de energie van dit leven bij, die we zélf kunnen beïnvloeden door onze levenswijze en onze ademhaling.

Zhi Neng Qigong is een eenvoudige, makkelijk te leren maar efficiënte bewegingsvorm, die bestaat uit afwisseling van zachte (Yin) en krachtige (Yang) oefeningen. Deze uitgebalanceerde vorm van Qigong, afkomstig uit China, is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCM), waardoor deze ook preventief werkt. De oefeningen hebben tot doel het lichaam wakker te maken en toch te ontspannen, te rekken en te strekken, met de meridianen te werken om de energie, de Qi, en de circulatie goed te doen stromen. We richten de aandacht op de natuur (universum) en daarna weer terug in ons lichaam. We ‘ademen’ met ons hele lichaam en zo wordt de uitwisseling van interne en externe Qi versterkt.

Meer energie !

Uiteindelijk zijn wij mensen eigenlijk alleen maar energie! En die energie moet stromen. We wisselen ook energie uit met onze omgeving. In de cursus wordt een Chi-veld gecreëerd en verbinding gemaakt met het Universum, zodat de trilling verhoogt, zowel van de ruimte als van de deelnemers. Blokkades, ook emotionele, worden losgemaakt door ruimte te creëren in liefde, licht en mededogen. We werken via ons lichaam aan ons bewustzijn en proberen buiten de materie te treden, en bewust te leven. Ons energiepeil en onze trilling kunnen daardoor ook verhogen, wat onze gezondheid verbetert.

De Zhi Neng Qigong oefeningen zijn eenvoudig en hebben een krachtig effect op het verhogen van je vitaliteit en het verbeteren van je gezondheid. Iedereen kan meedoen, op zijn eigen tempo, en rekening houdend met eventuele beperkingen. Het is een individueel groeiproces. We vertrekken altijd vanuit een stabiele basishouding, en we werken met energie, ook in de oefeningen, zoals de Push and Pull techniek. De houdingen en oefeningen activeren bepaalde meridianen, en stimuleren zo het lichaam, ze zijn een middel, niet het doel. Er zijn verschillende scholen en stijlen, net als bij Yoga.

Zowel Yoga als Zhi Neng Qigong is een leefstijl, die verder reikt dan louter met je lijf aan de slag gaan.

https://www.yogafederatie.be/
https://www.chineng.be/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*