Van EU Organic Day tot BioVLAM: de mooiste boodschap is bio

Op 23 september 2022 vond de eerste EU Organic Day plaats. BioForum Vlaanderen maakte dan ook gebruik van dit moment om de aftrap van haar nieuwe promotiecampagne “De mooiste boodschap is bio” te realiseren. Tijdens de presentatie van dit project werd de tweede BioVLAM uitgereikt. De EU Organic Day is een initiatief van de Europese Unie, die op 25 maart 2021 een nieuw actieplan voor de biologische sector lanceerde, waarvan het ambitieuze einddoel erin bestaat om tegen het jaar 2030 niet minder dan 25 procent van de beschikbare landbouwoppervlakte aan biolandbouw te wijden.

Actieplan EU

In de praktijk zal dit actieplan vooral door de 27 verschillende deelstaten van de Europese Unie gerealiseerd moeten worden.

In elk geval zal het aanbod aan biologische voedingsproducten alleen maar kunnen stijgen als ook de vraag naar omhoog blijft gaan. Om deze biologische markt verder te kunnen laten groeien, zal er dan ook nog heel wat extra promotie gemaakt moeten worden, zeker in deze inflatierijke tijden.

BioForum

Hiertoe serveert de Europese Unie uiteraard een specifiek promotiebudget. En het is dan ook binnen dit kader dat BioForum Vlaanderen de promotiecampagne “De mooiste boodschap is bio” in het leven geroepen heeft, die drie jaar lang uitgerold zal worden.

In Vlaanderen moet er in elk geval nog een flinke weg afgelegd worden, want tot nu toe bestaat slechts 1,4 procent van de beschikbare landbouwoppervlakte hier uit biolandbouw.

De sectororganisatie BioForum is er dan ook van overtuigd dat landbouwers alleen maar verder zullen blijven overschakelen op biologische teeltmethodes wanneer ze ervan overtuigd zijn dat er ook een markt voor hun producten beschikbaar zal zijn.

Promotiecampagne

Bij de opbouw van deze promotiecampagne werd er doelbewust voor gekozen om in de eerste plaats te mikken op mensen die tot nu toe slechts nu en dan bioproducten kopen. “Door kleine aanpassingen in hun koopgedrag in de supermarkt kunnen mensen laten zien wat voor wereld zij willen.” Voor de realisatie van deze campagne werkt BioForum nauw samen met de collega’s van de Nederlandse sectororganisatie Bionext. “Met deze campagne willen we iedereen aansporen om wat vaker biologische producten in het winkelkarretje te leggen, want biologisch is een smaakvolle, logische keuze die leidt tot gezonde bodems, meer dierenwelzijn en een stabiel klimaat. Steeds meer Vlamingen kopen en herkennen hierbij tevens het biologische EU-label.”

Daarnaast zal BioForum ook de onafhankelijke biowinkel blijven ondersteunen, meer bepaald via specifieke acties die verder voor deze sector ontwikkeld zullen worden.

BioVLAM

BioForum beschouwt haar nieuwste initiatief als een mooie aanvulling op de recente promotiecampagne van de VLAM, meer bepaald “Bio, dat is sowieso goed gekozen”. Op 23 september werd de tweede BioVLAM uitgereikt aan een voedingsbedrijf waar een toekomstgerichte biologische aanpak gehanteerd wordt. Brouwerij 3Fonteinen uit Beersel kwam als winnaar uit de bus. En toeval of niet, maar onlangs brachten we zelf een bezoek aan deze plek en zagen hoe deze brouwerij voor haar biobieren een lokaal granennetwerk opgericht heeft in samenwerking met een aantal landbouwers uit het Pajottenland. Misschien stof voor een uitgebreider verhaal in een latere editie van BioGezond…

Info

www.demooisteboodschapisbio.be

www.biomijnnatuur.be  

www.allesoverbio.be 

www.granen.3fonteinen.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*