Raw water = levend water, de rol van water voor lichaam en geest

auteur : Bart Maes  meer info : www.freedomofhealth.eu

Water is zeer belangrijk als vloeistof in onze lichaamscellen.  Een volwassene kan weken zonder eten, maar slechts dagen zonder water. En bij tekorten aan water treden na slechts enkele uren reeds lichaamsreacties op.

Een gezond lichaam is een lichaam dat veel water drinkt.
Waarom goed water drinken, je de eeuwige jeugd schenkt

Water absorbeert veel warmte zelfs voordat het heet wordt. Daarom reguleert water onze constante lichaamstemperatuur. Omdat water hitte langzaam opneemt en loslaat, reguleert het de snelheid waarmee de temperatuur van de lucht in onze omgeving verandert

Water is een universeel oplosmiddel. Omdat water meer substanties oplost dan enig andere vloeistof. Dat betekent dat water substanties meevoert. Dat geldt in ons lichaam, in onze huid maar ook in bomen, planten en rivieren. Een gezond lichaam is een lichaam waar veel water gedronken wordt. Nutriënten geraken door water in elke lichaamscel. Afvalstoffen, zware metalen en chemicaliën geraken zo verwijderd door het water in ons lichaam. Goed water schenkt leven. Goed water drinken is de boodschap voor de eeuwige jeugd.

Een ziek lichaam en een gezond lichaam hebben behoefte aan water. Water geeft ons lichaam energie zonder calorieën.

Veel mensen beschouwen water als vanzelfsprekend. We moeten maar eens een dag zonder water zitten en we gaan beseffen hoe belangrijk water voor ons lichaam en geest is. Alle lichamelijke processen worden gedreven door water. Water geeft ons lichaam zelfs energie zonder calorieën.

Een persoon van 70 kg heeft bij een omgevingstemperatuur van 20°C ongeveer 2,75 liter water nodig. In het Westen is dit 0,75 liter dat gehaald wordt uit voedsel en 1,650 liter water in de vorm van drank. 1,7 liter wordt dagelijks uitgescheiden door de urine, 0,5 liter door transpiratie, 0,4 liter door uitademen en 0,15 liter via de stoelgang.

‘Het hoogste goed is als water, dat alle dingen voedt zonder inspanning’ Lao Tzu

Wat zijn de gevolgen van te weinig gezond water drinken?

  • Bij 1%: te weinig vocht of 1% onder de normale waterevenwicht van je lichaam. Resultaat ? Dorst
  • Bij 2%: het uithoudingsvermogen van sporters kan negatief worden beïnvloed door een tekort aan vocht, met name in een warme omgeving als het vochttekort oploopt tot 2% van het lichaamsgewicht. Door regelmatig te drinken tijdens de inspanning kan dit voorkomen worden. 2% vochtverlies leidt tot 20% minder prestaties
  • Bij 5%: duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, migraine en verminderde fysieke kracht 
  • Bij 8%: slecht werkende klieren, spiercontracties, nierproblemen (nierstenen) , verwardheid (delirium), hartklep insufficiëntie (kleppen sluiten niet meer volledig) en prolaps (uitbollende slippen van de hartklep).  
  • Bij 10%: niet meer bewegen
  • Bij 12%: dood of bijna dood

Het moge duidelijk zijn, te weinig gezond water drinken is slecht. Koffie, thee en alcohol zijn  niet de oplossing. Omdat zij ook vochtafdrijvend werken. Natuurlijk mineraal water uit de bergen is de oplossing. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Viktor Schauberger (1885-1958). Water leeft. 
Levend water is zijn ontdekking. Rauw water.

Wellicht is Viktor Schauberger de eerste grote deskundige op het gebied van water. Hij is sterke voorstander van zuiver bergwater. Met zijn waarnemingsvermogen wist hij als geen ander dat alles met elkaar verbonden is. Als boswachter, natuuronderzoeker en uitvinder wist Viktor Schauberger dat dieren, planten, stenen, water en aarde  met elkaar verbonden zijn. “Wie de fenomenen die ik ontdekt heb, wil natrekken, zal moeten gaan meten in de natuur. Zelfs dan nog zal hij de essentie echter missen, omdat de subtiele natuurinvloeden alleen waar te nemen zijn met het gevoel. Ze zijn niet te berekenen omdat ze voortdurend transformeren. Ik ben mij ervan bewust dat dit moeilijk te accepteren is voor intellectueel ingestelde mensen, maar als de waterbouwkundigen blijven volhouden dat water een levenloze, door wetenschappelijk formules gedefinieerde substantie is, laat hen dan ook als zij ziek zijn een wiskundige brengen in plaats van een dokter. ”

Wat is gezond levend water ? Zelfontspringend en onbehandeld bergwater is dat.
Goed water heeft een volledige cyclus ondergaan. Verdamping uit bossen en oceanen door de opwarming van de zon. Wolken worden gevormd. Uit deze wolken valt regen. Deze regen sijpelt in de koele aarde. Dieper en dieper  en neemt mineralen met zich mee. Door de aanwezigheid van geladen mineralen (elektrolyten), de afkoeling, de spiraalvormige beweging van water ontstaat er magnetische spanning. Door de negatief geladen spanning wil het water terug naar boven. Om zich te ontladen met de positief geladen atmosfeer. Het bergwater zoekt zijn weg naar boven. Uit de bron komt vervolgens rijp water. Rauw water, Levend water. Dit bergwater bevat eens scala van mineralen en heeft een hoge bio-magnetische spanning of met andere woorden kracht of vitaliteit. Deze energetische kracht van rijp bergwater benut je als planten, dieren en mensen ervan drinken. Het water is zo een drager van energie.

Volgens Viktor Schauberger:
“goed gezond water is water zoals dat uit de bronnen hoog in de bergen stroomt.”

Wat tegenwoordig uit onze kraan komt, heeft niets meer te maken met levend bergwater dat energie geeft

Viktor Schauberger stelt: “Door zon beschenen water wordt lui. Maar ‘s nachts en vooral bij volle maan, wordt het water fris en levendig.”

Wat tegenwoordig uit onze kraan komt, heeft niets meer te maken met levend water dat energie geeft. Kraanwater bekeken als chemische substantie is OK. Maar aan de vitaliteit en energetische waarde van  levend water wordt bij kraanwater volledig voorbij gegaan. Ook gletsjerwater dat met zeecontainers vervoerd wordt, is geen natuurlijk mineraal water. Het heeft vreemde behandelingen ondergaan en kan niet wedijveren met bergwater.

Kraantjeswaterbedrijven testen slechts op een 60 tal stoffen maar er zijn 60 000 chemische substanties die ons kraanwater vervuilen. Veel stoffen die moeilijk te reinigen zijn uit kraanwater. Vele soorten pesticiden, hormonen en medicijnresten worden erin gevonden. Leidingwater heeft ook kilometers leidingen gevolgd die op zichzelf niet kosher zijn. Met chemische verbindingen en talrijke lekken. Het is onderworpen geweest aan allerlei chemische reinigingsprocessen en/of UV-straling gekregen. Leidingen worden kiemvrij gehouden door o.a. chloor, en dat is nefast voor onze gezondheid. Kraantjeswater verliest daardoor immers zijn energetische waarde. Kraanwater is “industrieel” water. Noch ecologisch, noch gezond.

“Water is een levende entiteit. Water kan ziek zijn en water kan gezond zijn. Water kan dood zijn of levend. Behandel water als een levende lichaam. Water moet ademen, bewegen en voeding(mineralen) tot zich nemen.”

Gezond bergwater is nodig om ons lichaam te zuiveren.

Alle leven  is volledig afhankelijk van water. Water leeft en doet leven. Zonder water is er geen leven. Sinds het begin van de beschaving hebben mensen zich gevestigd in de buurt van water. Alle leven op aarde heeft iedere dag water nodig: om te drinken, om te koken, om te wassen, in de landbouw, in de industrie, als transportmiddel,  bij godsdienstige en rituele handelingen.

Hoe zou het leven eruit zien zonder de reinigende eigenschappen van water?  We zouden onze handen niet meer kunnen wassen, onze tanden niet meer kunnen poetsen, een douche of bad nemen zou stoppen. De afwas doen moeten we vergeten. We beschouwen gezond water als té vanzelfsprekend.

Gezond water is nodig om ons lichaam te zuiveren. Water neemt afvalstoffen mee.
Deze sturing gebeurd door de hypofyse (deel van de hersenen). De hypofyse stuurt afvalstoffen met de hulp van water via de nieren naar de darmen en de blaas om zo het lichaam te verlaten.
Een goede vochtbalans zorgt ervoor dat onze hersenen signalen beter kunnen doorgeven aan de spieren. Merk je wel eens dat je na een poosje hardlopen moeite hebt om een stoepje op te komen of struikelt over kleine obstakels? Dat heeft te maken met vochttekort. Als je tijdens het sporten goed blijft drinken, kun je beter bewegen en daardoor beter presteren.
Onze hersenen bestaan voor negentig procent uit vocht. Hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door een tekort aan vocht. Het is een teken van je lichaam dat het ernstig aan het uitdrogen is. Wist je dat je lichaam 24 tot 48 uur nodig heeft om hiervan te herstellen? De effecten van uitdroging werken dus veel langer door dan je denkt.

Water, gezondheid en genezen, 3 uitspraken
Water schenkt je kracht zoals een pantser rond je lichaam, 
zodat je de zon een lange tijd mag zien.”                                
                                                              Spreuk uit een hindo gebed

Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziektesymptomen. Gezondheid geeft je de kracht en het potentieel van jezelf. Sinds mensenheugenis is water een belangrijke factor voor onze gezondheid en genezingsprocessen.

“Water is belangrijker dan voedsel…mediteer over water. “

         Chandogya Upanished, één van de oudste teksten in het Sanskriet (India).

“De ziel en het lichaam zijn als zout en water, stelt de Upanishad in deel 6.13. Zout lost op in water, het is overal in het water, het kan niet worden gezien, maar het is er en bestaat voor altijd, ongeacht wat men met het water doet .

         Chandogya Upanished, één van de oudste teksten in het Sanskriet (India).

Pineo zuiver berg water van de heilige berg:

De bronnen van Pineo zijn officieel ontdekt in 852. Een nabijgelegen klooster ruïne getuigt hiervan. Het kleine klooster is afkomstig uit 852 en de kerk hiervan werd in 967 gerestaureerd door de Bisschop van Urgell, Guisad II. Het klooster is een Romaanse abdij waarvan alleen de ruïnes nog overgebleven zijn.  Plaatsen waar rijp water aan de oppervlakte komt worden van oudsher ‘heilig’ genoemd. Veelal vestigden zich er heiligdommen, baden of bedevaartsoorden. Ook voor de ‘heilige’ berg  waar de bronnen van Pineo zich bevinden is dit het geval. De ruïnes van het klooster bevinden zich slechts 100 meter van de bronnen en worden beschermd door een overhangende rots. Hier vestigde zich ‘Monastir Sant Vicenç de Pinsent’. Monastir is het Catalaanse woord voor klooster. De bronnen van Pineo hebben een gemiddelde capaciteit van 25 000 liter per uur. Niet opgepompt maar zelfontspringend ‘heilig ‘ bergwater. 

Pineo heeft natuurlijk mineraal bergwater, afgevuld bij volle maan. Luna Llena genaamd.
Verkrijgbaar in bio winkels.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*