De pandemie van de chronische ziekten

Almaar meer mensen hebben voortdurende medische behandelingen nodig, daarom noemen we hen ‘chronisch ziek’. Wat zorgt ervoor dat een acute ziekte niet meer volledig geneest en dus ‘chronisch’ wordt? Hoe kijkt de natuurgeneeskunde naar de rol van de menselijke levenskracht, het verdedigingsmechanisme en het zelfhelend vermogen?

Acute ziekten

Elke aanval op ons organisme kan zorgen dat we acuut ziek worden, gelukkig schiet ons verdedigingsmechanisme daarbij ogenblikkelijk te hulp om te zorgen voor herstel en genezing. De best gekende acute ziekten op lichamelijk vlak worden uitgelokt door micro-organismen zoals virussen en bacteriën en kunnen leiden tot klachten zoals snotneus, keelpijn, griep, bronchitis, longontsteking, blaasontsteking, chronische vermoeidheid, enz. Ook kwetsuren, ongevallen, of een moeilijke bevalling kan men beschouwen als acute ziekten. Acute ziekten op emotioneel vlak kunnen worden uitgelokt door verdriet, relatieproblemen, stresserende situaties, vernedering, enz., ze kunnen leiden tot klachten van ontevredenheid, prikkelbaarheid, woede, angsten, krenking, onverschilligheid, burn-out, depressie, zelfmoordneigingen, enz. Acute ziekten op mentaal vlak kunnen leiden tot klachten van verstrooidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, fobieën, waanvoorstellingen en zelfs volledige mentale verwarring zoals te zien is bij schizofrene patiënten.

Indien de levenskracht sterk genoeg is zal het verdedigingsmechanisme (dus ook het immuunsysteem en het zelfherstellend vermogen) optimaal werken om zo de acute ziekte op korte tijd te overwinnen. Tijdens dit proces verminderen de klachten, tot ze uiteindelijk volledig verdwijnen. In dat geval spreekt men van natuurlijke heling, genezing of volledig herstel.

Chronische ziekten

Wanneer de levenskracht minder sterk of zwak is, zal het verdedigingsmechanisme veel minder optimaal tot slecht werken. Zo blijven klachten aanslepen en treedt er eigenlijk nooit zelfheling op, we spreken dan van een ‘chronische ziekte of aandoening’. Een chronische aandoening heeft bijna steeds een chronische behandeling nodig, meestal het dagelijks innemen van medicijnen, gedurende jaren of zelfs levenslang. Indien medicijnen echt zouden ‘genezen’ zouden ze slechts gedurende korte tijd moeten worden ingenomen, tot de genezing voltooid is. Medicijnen houden de chronische ziekte wel onder controle, ze dringen de klachten terug of onderdrukken ze, zodat die voor de patiënt beter te verdragen zijn. Indien medicijnen blijvend moeten worden ingenomen wil dit zeggen dat er geen goede zelfgenezing meer optreedt. Zelfs al is een chronische ziekte met medicijnen perfect onder controle of in remissie, toch kunnen we daarbij niet zeggen dat de patiënt ‘genezen’ is.

Onnodig te zeggen dat niet-natuurlijke medicijnen door het organisme moeten worden afgebroken en uitgescheiden, dat steelt bijkomende energie van de reeds verzwakte levenskracht. Een steeds zwakker wordende levenskracht kan ervoor zorgen dat klachten zich na verloop van tijd verplaatsen dieper in het organisme. In de natuurgeneeskunde noemen we dit ‘de continuïteit van ziekte’: de aanvankelijk oppervlakkige lichamelijke klacht kan zich na 10, 20 of 30 jaren steeds dieper gaan nestelen in het organisme, niet enkel naar steeds levensbelangrijkere organen toe, maar ook in de richting van emotioneel en mentaal onevenwicht.

Fatale afloop

Bij een chronische ziekte die verergert raakt de levenskracht uitgeput en kan er geen herstel meer optreden. Wanneer de levenskracht stilvalt volgt de dood, tegelijk valt elke opbouw stil en start de afbraak. In de natuurgeneeskunde zeggen we dan dat de levenskracht (of de ziel) het organisme heeft verlaten.

Pandemie chronische ziekten

Het aantal chronisch zieken neemt de laatste decennia exponentieel toe. We zien dit vooral gebeuren in de westerse wereld, net daar waar de klassieke geneeskunde het sterkst is uitgebouwd. De gemiddelde levensduur nam wel toe, maar tegelijk zien we het aantal gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren steeds verder afnemen. Bij ons wordt bijna niemand nog oud zonder continu medicijnen te nemen voor diverse chronische ziekten. Steeds meer mensen vertonen erg zware chronische ziekten en dit op almaar jongere leeftijd. Denk aan de opmars van kanker (ook kinderkanker!), auto-immuunziekten, mentaal-emotionele of neurologische stoornissen. Meer artsen, meer medicijnen en meer hospitalen om al die chronische patiënten te begeleiden, hebben tot nu toe niet kunnen zorgen voor een vermindering van het aantal chronisch zieken. In de westerse wereld moeten we dringend meer belang gaan hechten aan alle factoren die kunnen zorgen voor verzwakking van de levenskracht.

Leefstijl

Omdat de westerse leefstijl op dit ogenblik ziekmakender blijkt dan voorheen kunnen we best grondig alle factoren onderzoeken die daar een rol in kunnen spelen. Voedsel wordt tegenwoordig gekweekt met meer bestrijdingsmiddelen en kunstmest, vaak geraffineerd en daarna industrieel bereid met smaakversterkers, kleurstoffen en bewaarmiddelen. Lezers van BioGezond weten hoe geraffineerde suikers en oliën, margarines, wit meel, lightproducten enz. de gezondheid schaden. We moeten ons durven afvragen of het overdreven gebruik van medicijnen en het inspuiten ervan (vb. vaccins), de gezondheid wel altijd vooruithelpt.Stresserende situatieskunnen zorgen voor slaaptekort, te weinig beweging en burn-out.Individualisme kan leiden tot gebrek aan sociale steun of eenzaamheid. Negatieve gedachtenkunnen resulteren in piekeren, pessimisme en angsten. Vervuiling van aarde, water en lucht (uitlaatgassen) kan leiden tot toenemende gezondheidsklachten. In de westerse wereld en in grote steden wordt iedereen continu meer blootgesteld aan elektromagnetische straling, het is omzeggens onmogelijk dat deze toegenomen straling helemaal geen invloed zou kunnen hebben op een energetisch wezen zoals de mens.

Het is dringend tijd om vooral in te zetten op elk facet van gezonde leefstijl. Gezondheidsbegeleiders zijn ideaal om iedereen daarbij te helpen (www.gezondheidsbegeleiders.be). Een aanrader zijn ook de vele cursussen die ‘De Levensschool’ (www.levensschool.be) daarover live of online aanbiedt. Deze school ken ik het best omdat ik daar zelf docent ben.

Dr. Fons Vanden Berghe

Gepensioneerd huisarts-homeopaat

www.homeopatischcentrumvandenberghe.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*