Natuurlijke versus artificiële intelligentie

Natuurlijke intelligentie is vele malen superieur aan artificiële intelligentie. Als demonstratie gaf ik daar vorige keer voorbeelden van uit de planten- en dierenwereld. Vandaag overloop ik enkele voorbeelden uit het ecosysteem en het menselijk organisme.

Opnieuw zullen we zien dat alle leven op aarde wordt aangestuurd door een oer-energetische kracht die zorgt voor intelligente opbouw en werking van alle functies. Deze natuurlijke levenskracht werkt volledig autonoom, zonder enige tussenkomst van de mens.

Kosmos en atmosfeer

In de kosmos is alles voortdurend in beweging en toch is het geheel constant in evenwicht. In ons zonnestelsel is de planeet zon de belangrijkste voor alle leven op aarde. Zij zorgt voor licht, warmte, plantengroei, gezonde atmosfeer, enz. Onze atmosfeer bevat een dynamisch mengsel van gassen, waaronder zuurstof en koolstofdioxide, samen met water. Zonder zuurstof (O2) kunnen mensen en dieren niet ademen, zonder het element koolstof uit koolstofdioxide (de C uit Co2) kunnen planten niet groeien. Atmosferische luchtgesteldheid, temperatuur en luchtdruk zullen bepalen onder welke wisselende vorm het water in de atmosfeer aanwezig is: gasvormige waterdamp, wolken, nevel, mist, regen, hagel, sneeuw, rijm, enz. Indien luchtdrukken lokaal erg verschillen zorgen die voor wind of stormen.

Technologische wetenschappers dromen ervan om al deze atmosferische factoren naar hun hand te kunnen zetten. Zullen wij toelaten dat zij op artificiële of chemische wijze de gassamenstelling van de atmosfeer, de intensiteit van zonnestraling, de mate van neerslag, enz. wijzigen, op gevaar af dat ze daarmee het bestaande natuurlijke evenwicht grondig verstoren? De poging om één factor te beïnvloeden kan gemakkelijk leiden tot nieuwe grotere problemen.

Aardbodem

De aardbodem bestaat uit aarde, zand, stenen, mineralen, edelstenen, metalen, enz. Omdat deze bestanddelen weinig tot niet groeien lijkt dit dode materie. Toch bevat elk van deze onderdelen zijn eigen specifieke natuurlijke energie. Vanuit de 200 jaar oude homeopathie is gebleken dat we met een mineraal in homeopatische verdunning de zelfhelend kracht van levende wezens kunnen aansterken (het mineraal wordt daartoe ontelbare keren verdund en geschud zodat er van de materie geen enkele molecule meer overblijft, het enige wat overblijft is de specifieke energetische informatie van het mineraal). Omdat deze natuurlijke energie niet meetbaar is gaat de mechanistische wetenschap ervan uit dat ze niet bestaat en wil er dus geen rekening mee houden. Ze staat er niet bij stil dat alle artificiële ingrepen aan de bodem op termijn meer schade kunnen berokkenen dan men zich kan voorstellen.

Natuurlijke ruimte

Natuur die eeuwenlang onaangeroerd blijft zorgt voor ‘oerwoud’. In een dynamisch evenwicht krijgt alles daarin zijn plaats: bomen, struiken, planten, dieren, vogels, insecten, micro-organismen (zoals schimmels), enz. Indien mensen een bodem volledig ontwrichten door te intensieve teelt, ontbossing, steengroeven, mijnbouw, enz. zullen planten later uiteindelijk de ruimte terug innemen. Eerst verschijnen er zogenaamde pioniersplanten, later struiken en bomen. Na vele jaren is er nieuw bos dat opnieuw dieren herbergt, CO2 verbruikt, O2 produceert, ’s zomers zorgt voor verkoeling en ‘s winters voor een minder koude bodem.

De mens

Wanneer eicel en zaadcel samenkomen start de groei van een nieuw mensenleven. Ook wanneer alle materiële onderdelen van zaadcel en eicel in orde zijn, is er nog groeikracht, sturing en coördinatie nodig om alles tot een goed einde te brengen. In de ketting tussen conceptie en geboorte zitten duizenden schakels die allemaal perfect hun werk moeten doen. De energie daarvoor wordt geleverd door de levenskracht, met zijn ingebouwde natuurlijke intelligentie.

Zelfs wanneer alle cellen van gelijk welk orgaan materieel volledig in orde zijn, is er nog voldoende levenskracht nodig om het orgaan goed te laten functioneren. Op die manier worden onze hersencellen aan het werk gezet, kan de hartspier pompen, kunnen rode bloedcellen zuurstof opladen en afgeven, kan het bloed niet stollen in de bloedvaten maar wel in de bloedende wonde, kan de gapende wonde dichtgroeien (zowel spier, onderhuid als huid), enz. Het is duidelijk dat artificiële intelligentie op deze vlakken nooit de levenskracht met zijn inherente natuurlijke intelligentie zal kunnen vervangen.

Slaap

Waarom het nodig is om te slapen en wat we juist doen in de slaap blijft een groot wetenschappelijk vraagteken. Nochtans verplicht de intelligente natuur ons tot slapen. Ik denk niet dat artificiële intelligentie ooit de slaap zal kunnen bevorderen of overbodig maken. Vanuit het natuurlijk denken weten we dat ons organisme slaap nodig heeft voor verwerking, herstel, regeneratie, immunologische optimalisatie, enz. Tijdens de slaap tankt de levenskracht energie bij om zo terug op krachten te komen.

Emoties

Niemand heeft ooit de ‘vlinders in de buik’ gezien die verliefden kunnen voelen. Materiëel wetenschappelijk gezien zijn dergelijke gevoelens onverklaarbaar, men zal ze dus nooit artificieel kunnen produceren. Hoe sterker de levenskracht is, hoe positiever en vrijer de gevoelswereld. Dit geldt zowel op het vlak van verdriet, motivatie, werklust, verliefdheid, seksuele aantrekking, veerkracht, enz. Het ‘intuïtief aanvoelen’ van zaken, die nadien werkelijkheid worden, is een van de beste voorbeelden dat er zelfs op emotioneel vlak zoiets als natuurlijke intelligentie bestaat.

Mindset

Van materieel of neurologisch standpunt uit gezien blijven bewustzijn en gedachten een groot raadsel. Theorieën genoeg, maar er bestaat nog steeds niet de minste verklaring over hoe hersencellen spontaan nieuwe gedachten kunnen opwekken. Men kan gedachten wel beïnvloeden of opdringen, maar men zal nieuwe creatieve gedachten nooit artificieel kunnen laten ontstaan. Een sterke levenskracht zorgt wel voor een grotere mentale draagkracht, positievere gedachten, meer klaarheid van geest, meer oplossingsgerichte creativiteit, betere zelfredzaamheid, enz. Ook op mentaal vlak zien we dus hoe belangrijk de ingebouwde natuurlijke intelligentie van de levenskracht is.  

Menselijkheid

Mensen kunnen tegelijk denken vanuit het hoofd én vanuit het hart. Ze hebben een beoordelingsvermogen dat gebaseerd is op alle vroeger opgedane ervaringen. Zo ontwikkelt zich een diep menselijk moreel kompas, dat per individu kan verschillen. Welk moreel kompas zal artificiële intelligentie ooit volgen? Dat van diepe menselijkheid voor elk individu, of dat van toenemende steun aan de groten, de machtigen én aan het grote geld?

Besluit

Alhoewel het duidelijk is dat natuurlijke intelligentie bestaat, is er tegenwoordig omzeggens geen aandacht meer voor levenskracht, zelfhelend vermogen, intuïtie, natuurlijke gezondheidszorg, plantengeneeskunde, complementaire geneeswijzen, enz. Het natuurlijk denken is erg in de verdrukking geraakt door de pletwals van de mechanistische wetenschap. Op elke nieuwe technologische ontwikkeling (ook op artificiële intelligentie) neemt men ‘patenten’ die daarna wereldwijd zorgen voor reuzenwinsten. De huidige hype rond artificiële intelligentie zorgt nu reeds voor stijgende beurskoersen bij de grootste technologische bedrijven. Op de natuur, de levenskracht en zijn inherente natuurlijke intelligentie kan men geen patenten nemen, dus kunnen multinationals en miljardairs daar geen groot geld mee verdienen (tenzij ze de natuur genetisch manipuleren). Zij die er het meeste financieel bij te verliezen hebben gebruiken hun patenten-fortuin om het ‘natuurlijk denken’ en de ‘natuurlijke gezondheidszorg’ actief dwars te zitten en belachelijk te maken. Spijtig genoeg gaan de massamedia en het medisch establishment daar véél te vlot in mee op allesbehalve kritische manier.

De natuurlijke intelligentie en de levenskracht, die samen aan de basis liggen van alle leven op aarde, verdienen het om terug meer aandacht te krijgen. Het vertrouwen in de natuurlijke krachten zou opnieuw groter moeten worden dan enkel het vertrouwen in technologie, computers en robotten. Om op te boksen tegen het huidig overheersend mechanistisch denken is het erg belangrijk om het natuurlijk denken en de natuurlijke gezondheidszorg opnieuw meer op het voorplan te schuiven. Daar draagt ‘De Levensschool’ (www.levensschool.be) aardig zijn steentje toe bij.

Dr. Fons Vanden Berghe

Gepensioneerd huisarts – homeopaat

www.homeopatischcentrumvandenberghe.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*