Natuurlijke versus artificiële intelligentie

Ontelbare voorbeelden leren ons hoe ontzettend intelligent de natuur is. Dit zien we zowel in het plantenrijk, dierenrijk, ecosysteem als bij de mens. Voor technologische wetenschappers is artificiële intelligentie momenteel ‘booming business’, ze gaan er vanuit dat die ooit de natuurlijke intelligentie zal kunnen vervangen. Volgens mij is dit onmogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden uit de planten- en dierenwereld om dit te verduidelijken. Volgende keer voorbeelden over het ecosysteem en de mens.

Alle leven op aarde wordt aangestuurd door een oer-energetische kracht die zorgt voor intelligente opbouw en werking van alle functies nodig om te leven. Dit gebeurt autonoom, dit wil zeggen volledig op eigen kracht, zonder tussenkomst van mensen, zonder tussenkomst van programmatie of supercomputers.

Plantenleven

Planten verschillen van stenen net omdat ze die oer-levenskracht bezitten. Zo kunnen ze groeien en bloeien (= groeikracht). De plantenwereld vormt de basis van de voedselpiramide ze dient vooral als voedsel voor planteneters. Vleeseters voeden zich met deze planteneters. Alleseters (zoals de mens) verorberen zowel planten als dieren.

Planten staan nooit alleen en werken voortdurend samen. Wanneer planten vergaan zorgen micro-organismen zoals schimmels en bacteriën ervoor dat ze ontbinden. Zo voorzien ze de bodem van nieuw organisch materiaal, mineralen en vitamines. Op deze manier zorgt de natuur voor een dynamisch evenwicht tussen bodemgesteldheid, planten en dieren.

Bloemenpracht

Planten en struiken bestaan in alle vormen en formaten. Wanneer ze bloeien verschijnen allerlei mooie kleuren. Gebruik makend van gelijk welke bodemsamenstelling zal een rode roos overal ter wereld dezelfde soort rode bloem produceren. Planten gebruiken zonlicht om te groeien (fotosynthese), ze richten hun bladeren en bloemen naar de zon en draaien zo met de zon mee. Orchideeën halen voedsel uit de omgevende lucht en creëren daarmee de mooiste bloemen. De wortels van de meeste planten boren zich zelfstandig een weg doorheen de bodem, op zoek naar water en noodzakelijke voedselbestanddelen

Bomenvariëteit

Overal ter wereld waar je een berkenboom ziet, zal je steeds hetzelfde typische berkenblad en de typische berkenschors herkennen. Een bruine beuk zal onafhankelijk van de samenstelling van de bodem steeds bruin kleuren, een groene beuk groen. Bomen houden duidelijk rekening met elkaar. Elke solitaire boom heeft zijn eigen kenmerkende kruin. Zet 3 dezelfde bomen dicht bij elkaar en met z’n drieën zullen ze gezamenlijk slechts één gelijkaardige kruin vormen. In de herfst sterft bladgroen af en krijgen bladeren de meest uiteenlopende herfstkleuren. Afhankelijk van de weersgesteldheid zullen die kleuren elk jaar net een beetje anders zijn. Bomen gebruiken CO2 uit de lucht, samen met water en zonlicht, om te groeien (= opbouw van hout, bladeren, vruchten, enz.). Tijdens dit groeiproces geven ze zuurstof af en zorgen zo voor een gezonde atmosfeer.

Vruchten en zaden

In de plantenwereld gebeurt de voortplanting meestal via vruchten en zaden. We vinden meeldraden, stampers, stuifmeel, en nectar. Bijen en insecten helpen bij de bevruchting, die zo zorgt voor vruchtvorming. De meeste vruchten bevatten zaden. Deze bezitten een sluimerende kiemkracht die bij optimale bewaring jaren kan blijven bestaan. Deze kiemkracht zal pas ontwaken wanneer zaden in contact komen met water plus een geschikte bodem.

Trekvogels

Ooievaars overwinteren 2000 km. van hier. Sommigen trekken over de Sahara tot in West-Afrika (vb. Senegal en Mali) om daar steeds op dezelfde plaatsen te jagen op sprinkhanen. In de lente komen ze hier terug om te broeden en jongen groot te brengen, dikwijls naar exact hetzelfde nest in dezelfde boom. Dit kunnen we gadeslaan in de zoo van Planckendael of in Het Zwin.

Duiven keren altijd terug naar hun basisstation of duiventil. Dit gegeven is zo betrouwbaar dat men ze vroeger kweekte en gebruikte als postduiven of oorlogsboodschappers. Tegenwoordig zijn er hobby duivenmelkers die als wedstrijd hun duiven laten ‘lossen’ dicht of ver van huis (tussen 300 en 1300 km.), om dan te zien welke duiven het snelst terugkomen.

Zwaluwen en kraanvogels voorspellen de verandering van seizoenen. Kraanvogels die in het noorden (vb. Zweden) leven volgen in de herfst bepaalde vaste trekroutes. Zij overvliegen daarbij in V-formatie de Belgische Oostkantons of het Duitse Eifelgebied, dikwijls om in het Spaanse Extramadura te overwinteren (een gebied tussen Spanje en Portugal)

De mechanistische wetenschap tast nog steeds in het duister over hoe al die trekvogels (zonder kompas of Gps) zo een grote vaste seizoensgebonden verplaatsingen kunnen doen, steeds met de juiste oriëntatie. Spijts het feit dat daar vele theorieën over bestaan, blijft het een compleet raadsel. Nochtans maken deze dieren gewoon gebruik van hun natuurlijke intelligentie. Misschien spelen natuurlijke fenomenen zoals stand van de zon, uitzicht landschap, geuren, aardmagnetisch veld, enz. daarin een rol

Metamorfose

Mieren en bijen leven in kolonies. Dit zijn ingenieuze geavanceerde samenlevingen met een enorme sociale samenhang. Elke soort bij heeft een andere taak. De bijen-verkenners communiceren al dansend met elkaar om aan te duiden waar in de regio de beste nectar te vinden is.

Heel veel insecten, ook bijen, ondergaan een metamorfose. Een eitje verandert in een kruipende larve, die een paar keer vervelt, om zich daarna terug te trekken in een pop. Daarin voltrekt zich de metamorfose tot volwassen vliegend insect. Metamorfose is een voorbeeld van miraculeuze natuurlijke intelligentie. Zou artificiële intelligentie ooit in staat zijn zoiets na te bootsen?

Trekvissen

Zalmen leven in het zoute water van de Atlantische oceaan. Om te paaien leggen ze duizenden kilometers af naar de zoetwater rivier waar ze ooit werden geboren. Van daaruit trekken de pasgeboren zalmen opnieuw naar de oceaan en keren enkel terug naar exact diezelfde paaigrond om er zich voort te planten. Bultrugwalvissen leven in koudere wateren. Om hun jongen te baren zwemmen ze naar tropische wateren, soms wel tot 8000 kilometer ver.

Wondere fenomenen

Vogels hebben veren in de mooiste kleuren, zingen de meest verschillende wijsjes, kunnen ingenieuze nesten bouwen zonder dat iemand hen dat leerde. Spinnen kunnen wonderbaarlijke webben produceren. Zwermen van duizenden spreeuwen kunnen in dansende wolken vliegen volgens de sierlijkste choreografie, daarbij botsen ze instinctmatig nooit tegen elkaar. Het pasgeboren kalfje staat meteen op zijn poten en vindt zonder hulp de uier van de moeder om te drinken. Het pasgeboren kippetje loopt onmiddelijk zijn moeder achterna om te scharrelen en te eten. Hoe wonderbaarlijk toch is de ingebouwde natuurlijke intelligentie van al deze levende wezens!

Oordeel zelf

Het grootste wonder in de natuur is de alles overheersende levenskracht (of groeikracht), die boven de materie staat. Deze energetische oerkracht zorgt voor de opbouw van levende wezens en bezorgt hen een intelligente intuïtie. Dit soort natuurlijke intelligentie kent nergens haar gelijke, zelfs niet in de snelste en best geprogrammeerde computers. Artificiële (of technologische) intelligentie is volledig gebonden aan de materie en aan slimme computers, geprogrammeerd door slimme mensen. Zelfs al zijn ze geprogrammeerd om bij te leren en zichzelf te verbeteren, toch zullen computers altijd afhankelijk blijven van wat mensen erin stoppen. Artificiële intelligentie zal zeker bepaalde facetten van ons leven vergemakkelijken, maar zal nooit kunnen tippen aan de natuurlijke intelligentie die wordt aangestuurd door die mysterieuze energetische oerkracht die wij ‘levenskracht’ of ‘groeikracht’ noemen. Wie meer wil weten over natuurlijke intelligentie, kan altijd lessen natuurlijke gezondheidzorg volgen. Dit kan uitstekend aan ‘De Levensschool’, de school waarin ikzelf de lessen homeopathie verzorg (www.levensschool.be).

Dr. Fons Vanden Berghe

Gepensioneerd huisarts-homeopaat

www.homeopatischcentrumvandenberghe.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*