Bachbloesems bij burn-out

We kunnen er niet omheen: we leven tegenwoordig in een sterk prestatiegerichte maatschappij. We moeten slagen in examens, diploma’s behalen, de klok rond werken, successen boeken, deadlines en verkoopcijfers halen, sportwedstrijden winnen of veel geld verdienen. Geen wonder dat sommigen teveel van hun lichaam en geest vergen en overwerkt of ‘opgebrand’ raken, zoals de moderne uitdrukking ‘burn-out’ aangeeft. Naast voldoende rust en ontspanning om de batterijen weer op te laden, kunnen één of meerdere goed gekozen Bachbloesems helpen.

Den (pine): past voor degene die uit schuldgevoelens teveel werkt en die zich onnodig overlaadt met zelfverwijten omdat hij te weinig heeft gepresteerd. In plaats van te kijken naar wat hij al heeft gerealiseerd, kijkt deze gewetensvolle persoon te veel naar wat hij nog allemaal had kunnen of zou moeten doen. De oorsprong ligt vaak bij een te strenge, veeleisende opvoeding of entourage. Met pine leert men tevreden zijn met wat men presteert, zonder misplaatste schuldgevoelens.

Eik (oak): helpt vooral de schijnbaar onvermoeibare, uiterst plichtsbewuste werker en doorzetter, die zijn behoefte aan rust negeert en zichzelf geen ontspanning of creatieve pauzes gunt. Deze werkmier is vaak de steunpilaar van een gezin of bedrijf en is het type dat zelfs bij klachten of lichamelijke ziekte moedig door wil zetten en nooit om hulp vraagt. Indien niet wordt ingegrepen, zal deze persoon vaak werken ‘tot hij erbij neervalt’. Met oak leert men meer economisch met zijn krachten omspringen en op tijd pauze nemen.

Haagbeuk (hornbeam): is de bloesem waaraan moet gedacht worden wanneer iemand geestelijk futloos of afgestompt is. De oorzaak ligt meestal bij een langdurige, éénzijdige zintuiglijke belasting. Bijvoorbeeld een student die te lang en te intensief heeft moeten studeren ‘blokken’, de bediende die uren aan één stuk overgeconcentreerd bezig was voor het computerscherm, de docent die te veel uren diende te onderwijzen, de persoon die een lijvig boekwerk moest doorworstelen…Men voelt zich niet meer opgewassen tegen de sleur van het werk, tegen het voorspelbare van zijn taak. Met Hornbeam kan men weer zijn geestelijke frisheid herwinnen en presteren met de nodige creativiteit.

IJzerhard (vervain): helpt de persoon die geneigd is roofbouw te plegen op zijn lichaam door zich al te fanatiek voor ‘de goede zaak’ in te zetten. In zijn geestdrift wil hij zijn al te idealistische denkbeelden aan anderen opdringen. Deze geestelijke, zendeling, politicus, verkoper, mensen- of dierenrechtenactivist… overdrijft in zijn enthousiasme om te bekeren, te verbeteren, onrecht te bestrijden of te spreken. Hij kan dan ook uitgeput of overspannen eindigen. Met vervain leert men zich beter beheersen en zijn krachten en mogelijkheden beter inschatten.

Olijf (olive): wordt gegeven aan de totaal uitgeputte persoon, die zowel geestelijk als fysiek ten einde krachten is. Hij heeft teveel van zichzelf geëist en heeft zonder zichzelf rust en ontspanning te gunnen, al zijn energiereserves opgebruikt. Dit door twee jobs te doen, ettelijke overuren te kloppen, te weinig te slapen of zichzelf teveel op te offeren voor zijn naaste. Nu snakt de persoon in kwestie naar rust en slaap. Met olijf kan de vitaliteit hersteld worden.

Paardenkastanje (white chestnut): biedt soelaas aan de persoon die door piekeren of door continue kwellende gedachten dreigt overspannen of uitgeput te raken. Zeker als het gaat om steeds terugkerende denkbeelden in verband met het werk, om meningsverschillen of discussies met anderen aangaande werksituaties, die men niet kan loslaten, moeten we aan deze remedie denken. Paardenkastanje kan deze eindeloze discussies met zichzelf te stoppen en de persoon in kwestie de nodig verpozing verschaffen.

Reuzenbalsemien (Impatiens): is aangewezen voor de jachtige, gehaaste persoon helpen die steeds ontevreden is met het tempo waarin een ander functioneert. Hij is gewoon zelf snel te denken en te handelen en kan niet tegen het trager werken en geestelijk functioneren van iemand anders. Omdat hij ‘het zelf beter kan’, neemt hij al te vaak het werk van anderen uit handen, waarmee hij zichzelf mogelijk overbelast. Dankzij impatiens heeft men meer begripvol geduld, wordt men aangenaam gezelschap en neemt men niet teveel hooi op de vork.

Veldiep (elm): geeft men aan de begaafde en normaal zeer bekwame persoon met een belangrijke functie in de maatschappij, die nu door professionele uitputting voelt dat hij tijdelijk niet meer tegen zijn taak is opgewassen. Bijvoorbeeld aan de burgemeester, bedrijfsleider, arts, politicus, leraar of persoon met een sleutelpositie in de maatschappij die het gevoel heeft dat zijn werk hem boven het hoofd is gegroeid en dat zijn verantwoordelijk te groot is. Met elm kan men weer zijn verantwoordelijkheid aan en neemt men de juiste beslissingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*