De grote ‘Burn-out’ epidemie

Na 2 jaren van angst, smetvreesregels en injecties, zagen we rond de jaarwisseling 2021-22 een enorme toename van het ‘burn-out’ syndroom, wat leidde tot een erg grote personeelsuitval. ‘Burn-out’ staat voor een totale uitputting op lichamelijk én geestelijk vlak, waarbij de patiënt volledig ‘opgebrand’ lijkt te zijn. In dit artikel gaan we na wat de oorzaken kunnen zijn en vooral, wat we kunnen doen om ons daartegen te beschermen.

De levenskracht krijgt het moeilijk

In de natuur worden alle levende wezens bezield door een ‘levenskracht’ die zorgt voor continue opbouw en voor harmonisch functioneren. Ons menselijk organisme kan maar ‘leven’ dankzij deze levenskracht, zodra die verdwijnt stopt het leven en start de lichamelijke ontbinding. Onze levenskracht is niet onuitputtelijk. Wanneer hij verzwakt zal de opbouw en rijping op lichamelijk, emotioneel én mentaal vlak niet meer zo efficiënt verlopen en zullen de onderdelen van het organisme niet meer zo ordelijk en harmonisch samenwerken.

Bij verzwakte levenskracht op lichamelijk vlak ontstaan er chronische klachten omdat bepaalde functies van het materiële lichaam verstoord raken. Naarmate de levenskracht verder verzwakt zullen deze stoornissen zich dieper en centraler manifesteren, naar organen en functies toe die van steeds groter belang zijn. Zo kunnen klachten migreren van huid naar gewrichten, darmen, longen, hart en uiteindelijk naar de hersenen toe. Terzelfdertijd zal het endocrinologisch en immunologisch functioneren steeds ernstiger haperen: we noemen dit ‘falend zelfherstel’.

Bij verzwakte levenskracht op emotioneel en mentaal vlak ontstaan er emotionele problemen die kunnen evolueren naar karakter- en gedragsstoornissen. Ook concentratieproblemen die kunnen leiden tot dementie of waanideeën. Dit alles kan maatschappelijk en sociaal erg storende vormen aannemen.

De levenskracht kan het begeven

De levenskracht kan zo verzwakt zijn dat hij het begeeft. Op lichamelijk vlak zien we dan falende organen met ziekten zoals kanker, luchtwegproblemen, darmstoornissen, diabetes, hartziekten, enz. Maar ook emotionele en mentale problemen zoals onbehaaglijk gevoel, depressie, onzekerheid, angsten, fobieën, levensmoeheid, concentratieproblemen, enz. Indien dit samengaat met enorme vermoeidheid of uitputting (zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal) noemen we het een ‘burn-out’. Die toestand doet het meest denken aan levende wezens met een ‘platte batterij’, waarbij niets nog goed functioneert, waarbij dringend een oplaadbeurt of reset nodig is.

Spijts de fenomenale vooruitgang van de materiële geneeskunde, zien we al jaren een exponentiële stijging van het aantal chronisch zieken, op steeds jongere leeftijd én op een steeds dieper niveau (met nieuwe neurologische ziekten). Daarnaast zien we een explosie van emotionele en mentale problemen bij mensen die vruchteloos op zoek zijn naar psychologische en psychiatrische hulp.

Hoe wordt burn-out in de hand gewerkt?

Burn-out wordt vooral veroorzaakt door gedurende lange tijd meer energie te verbruiken dan men kan opladen. Dit zien we gebeuren bij mensen die te veel hooi op de vork nemen, bij chronische stress, gebrek aan slaap, ontspanning of rust. Bij slepende problemen die onopgelost blijven (of onoplosbaar zijn). Bij mensen die enkel nog hun verstand volgen en niet hun gevoel of intuïtie. Bij diegenen die er een onnatuurlijke levenswijze op na houden, die geen enkele link meer voelen met de ons omringende natuur (waarvan wij nochtans een onderdeel zijn). Ook bij diegenen die zich enkel voeden met industrieel bereid voedsel, voedsel dat geen natuurlijke energie meer bevat of dat te sterk is belast met chemische middelen zoals insecticiden, onkruidverdelgers, bewaarmiddelen, kleur- en smaakmiddelen.

Burn-out kan ook vrij plots ontstaan na ingrijpende medische behandelingen. Daaronder verstaan we zware ongevallen, ingrijpende operaties, intensieve behandelingen, langdurig gebruik van niet-natuurlijke medicijnen, toediening van totaal nieuwe soorten medicatie waarmee nog weinig ervaring is opgedaan, zoals bv. de coronavaccins.

Hoe kan burn-out worden vermeden?

Burn-out kan worden voorkomen door een goed evenwicht te bewaren tussen de energie die men verbruikt en bijtankt, dus door de levenskracht te sparen en/of aan te sterken. Lezers van BioGezond kennen ondertussen het belang van vers, natuurlijk en biologisch voedsel. Omdat dit niet ultra-bewerkt is bevat het nog zijn oorspronkelijke levenskracht en levensenergie, daarom noemen we het ‘levend voedsel’ (= voedsel dat nog energie bevat). De lezers weten ook welke supplementen mineralen en vitaminen beschikbaar zijn in hun natuurlijke en biologische vorm.

De meeste lezers van dit blad hebben een idee wat ‘natuurlijk leven’ juist betekent: een leven zoveel mogelijk op het ritme van de natuur en in connectie ermee. Creatieve bezigheid afgewisseld met de nodige ontspanning, rust en slaap. Vermijden van chronische overbelasting, stress en te veel onnodige kunstmatige elektromagnetische straling.

De meesten zijn zich bewust van het feit dat positieve sociale en familiale contacten broodnodig zijn, dat die kunnen zorgen voor een energieboost. Om energie te sparen weten ze dat ze negatieve situaties moeten oplossen of vermijden.

De lezers weten dat ze bij ziekte best eerst een beroep doen op het eigen zelfherstellend vermogen, daarnaast op energetische hulp via natuurlijke middelen, of via complementaire, alternatieve en energetische geneeswijzen. Indien ze een beroep moeten doen op de klassieke geneeskunde doen ze dat in zo beperkt mogelijke mate, zo kortdurend mogelijk, met zo weinig mogelijk onnodige ingrepen, met zo weinig mogelijk chemische medicatie.

Besluit

De verklaring voor de grote burn-out epidemie sinds de voorbije jaarwisseling is onduidelijk. Heeft het te maken met de chronische stress en chaos van de voorbije jaren? Heeft het te maken met de steeds veranderende onmenselijke smetvreesregels? Heeft het te maken met de toediening van de nieuwe soort corona-vaccins (die via RNA gebaseerd zijn op genetische modificatie)? Feit is dat de grootste problemen zich steeds voordeden kort na de boosterprikken.

Als natuurarts hoop ik dat er voldoende wetenschappers zijn die, zonder enige vorm van belangenvermenging, ernstig vergelijkend onderzoek zullen doen naar groepen die zich wel of niet strikt hielden aan de smetvreesregels, maar ook naar groepen die zich wel of niet lieten vaccineren. Zo zouden we kunnen achterhalen of één van beide factoren iets te maken heeft met deze burn-out epidemie. Dan weten we ook meteen wat we in de toekomst zullen moeten vermijden.

Dr. Fons Vanden Berghe

Gepensioneerd huisarts-homeopaat

Mei 2022

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*