Bachbloesems bij examenvrees en leerproblemen

Het afleggen van examens is vaak heel stresserend voor een student, omdat het slagen in deze proefwerken en het behalen van een diploma bepalend kan zijn voor de rest van het leven. Ook de blokperiode ervoor kan voor problemen zorgen, want niet iedereen is altijd even fris van geest, geconcentreerd en vol vertrouwen. Op voorwaarde dat de bij het individuele geval best passende bloesemremedies van Dr. Bach geselecteerd worden, kan er significante energetische steun geboden worden.

Eerste hulp remedie (first aid essence): deze door Dr. Bach samengestelde mengeling van 5 bloesemremedies helpt bij acute, stresserende situaties het geestelijk evenwicht terugvinden. Ingenomen enkele malen op de dag van het examen, alsook net voor het examen, zorgt de first aid essence voor de nodige sereniteit en rust om onbevangen te kunnen presteren in plaats van overmand te worden door de zenuwen.

Bosrank (clematis): helpt de ‘verstrooide professor’ of de afwezige dagdromer die onvoldoende met beide voeten op de grond staat. Hij hecht te veel waarde aan irrealistische of niet te verwezenlijken denkbeelden en te weinig met concrete zaken zoals examens. Deze creatieve persoon met een grote verbeeldingskracht, slaapt veel en vaak te lang. Clematis zorgt voor meer realiteitszin en een actieve belangstelling.

Eik (oak): past voor de student die zich door een sterk plichtsbesef overmatig inspant. In zijn onvermoeibare prestatiedrang negeert hij zijn behoefte tot rust en maakt hij veel te lange uren om dan totaal oververmoeid te moeten opgeven. Dankzij oak zal men meer zijn natuurlijke grenzen respecteren, economischer met zijn krachten omgaan en op tijd rust nemen.

Gentiaan (gentian): is bestemd voor de pessimistisch ingestelde student die al te makkelijk bij de pakken blijft zitten. Na één slecht examen of een negatieve beoordeling is hij zodanig ontmoedigd dat hij er het liefst meteen de brui aan zou geven. En dat terwijl de prijzen maar aan de meet worden uitgedeeld en één slecht examen niet gelijk staat met een slecht eindresultaat. Met gentiaan krijgt men weer een positieve instelling en geloof in een goede afloop.

Haagbeuk (hornbeam): wordt vooral aangeraden als een student zich geestelijk futloos en afgestompt voelt. De eenzijdige belasting van het voortdurend studeren leidde tot een soort mentale uitputting met een regelrechte weerzin voor de studieboeken. Met hornbeam kan men er weer met een frisse geest tegenaan.

Kastanjeknop (chestnut bud): past voor de student die zich moeilijk kan concentreren en die zijn aandacht onvoldoende bij de leerstof kan houden. Hij trekt bovendien onvoldoende lessen en ervaring uit de leerstof, waardoor hij steeds weer in dezelfde fouten hervalt. Met chestnut bud kan men meer geconcentreerd leren en vooruitgang boeken met de leerstof.

Lariks (larch): is de absolute topremedie voor de student met een gebrek aan zelfvertrouwen, die overmand wordt door faalangst. Het is de remedie voor de student die op voorhand al overtuigd is niet te zullen slagen. Met lariks krijgt men meer zelfvertrouwen en voldoende geloof in de eigen bekwaamheid en de kracht om succes na te streven.

Loodkruid (cerato): helpt vooral de student die bij het maken van een taak, eindwerk of thesis, onvoldoende op zijn eigen inzichten en kunnen vertrouwt. Hij wil voortdurend de raad van anderen inwinnen over zijn project en hecht te veel waarde aan het oordeel van anderen. Op een examen zal hij vaak een goed antwoord weer doorhalen. Met cerato verkrijgt een student meer innerlijke zekerheid over zijn eigen inzicht en intuïtie.

Maskerbloem (mimulus): is de Bachbloesemremedie bij uitstek bij concrete, welomschreven, benoembare angsten. Bv. bij uitgesproken angst voor mondeling examen. Past ook voor bij verlegen, schuchtere en beschaamde personen die angstig zijn om te praten voor grote menigten of om in de schijnwerpers te staan.

Paardenkastanje (white chestnut): komt de student te hulp die wordt overmand door terugkerende, kwellende gedachten. De geestelijke spanning van de blokperiode is zo groot, dat hij er niet in slaagt knelpunten, moeilijke gedeelten of vraagstukken van zich af te zetten. ’s Nachts kan hij moeilijk de slaap erdoor vatten, of ’s morgens komt hij er te vroeg door wakker. Met white chestnut krijgt men meer geestelijke helderheid en evenwicht.

Reuzenbalsemien (impatiens): brengt de ongeduldige, gehaaste en prikkelbare student tot rust. Deze remedie is geschikt voor de student voor wie het allemaal niet snel genoeg gaat, en die daardoor soms verkeerde beslissingen neemt of de leerstof niet ingeprent krijgt. Met impatiens zal men zich minder gespannen voelen en met meer geduld de leerstof doornemen.

Zonneroosje (rock rose): is aangewezen bij acute, extreme situaties, waarbij paniek heerst. Net voor een examen vreest men de leerstof niet voldoende onder de knie te hebben en slaat de vrees om in regelrechte paniek. Of men valt ten prooi aan een black out. Met zonneroosje kan paniek of hysterie bedwongen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*