Natuurgeneeskunde: Chronische aandoeningen

Het aantal chronisch zieke mensen in de bevolking neemt explosief toe. Dit wijst op een algemene achteruitgang van het natuurlijk zelfherstellend vermogen. Welke zijn de oorzaken daarvan en wat kan eraan gedaan worden?

Ons organisme is van nature uit begiftigd met een miraculeus zelfherstellend vermogen. Een wonde kan zó goed herstellen dat er nadien omzeggens geen litteken meer te zien is. Tegen microben en virussen kunnen we relatief snel antistoffen aanmaken, hen doden en opruimen. Dagelijks contact met micro-organismen helpt ons immuunsysteem om steeds alert te blijven. Met een positieve instelling kunnen we verdriet en tegenslag overwinnen. Dit alles is slechts mogelijk met een sterke levenskracht. Dit is namelijk de ‘oer-energie’ die bij elk levend wezen zorgt voor opbouw, herstel, vernieuwing en tegelijk voor harmonie tussen lichaam en geest.

Om ons tegen kwaadaardige infectieverwekkers te verdedigen is koorts een van de beste verdedigingsmechanismen. Temperatuurverhoging zorgt voor verplichte rust, terwijl bloedsomloop en ademhaling versnellen. Verdedigingsstoffen worden vlugger aangemaakt en sneller ter plaatse gebracht. Schadelijke stoffen worden beter afgebroken, sneller afgevoerd en uitgescheiden. We hebben er dus alle belang bij om koorts niet te snel te onderdrukken. Een sterke levenskracht zal zorgen voor een korte hevige ziekte, maar leidt daarna tot volledig herstel, wat we genezing noemen. Een verzwakte levenskracht zorgt voor moeilijker en partieel herstel, voor complicaties en eventuele diepere aantasting, met nadien klachten die niet meer verdwijnen. Dit is de start van een chronische aandoening.

Acuut versus chronisch

In geval van acute ziekte zal een sterke levenskracht dus zorgen voor het verdwijnen van alle klachten, wat we ‘volledige genezing’ noemen. Een verzwakte levenskracht daarentegen zorgt slechts voor gedeeltelijk herstel waarbij niet alle klachten verdwijnen, dat noemen we een ‘chronische aandoening’. Blijvende klachten kunnen onder controle worden gehouden door medicijnen. Meestal zijn dit lichaamsvreemde, onnatuurlijke (of synthetisch nagemaakte) stoffen die, zolang ze worden ingenomen, de klachten onderdrukken. Indien bij het stoppen van het medicijn de klacht terugkomt, weten we dat de onderliggende chronische aandoening niet is verdwenen. De afbraak en uitscheiding van synthetische medicijnen kost het organisme energie, met als gevolg een verdere verzwakking van de levenskracht. Dit resulteert op zijn beurt in een verergering van de chronische ziekte.

Continuïteit van ziekte

Indien de levenskracht niet opnieuw wordt aangesterkt zal de chronische aandoening niet verbeteren. Slechte leefomstandigheden of sterke medicijnen zorgen er via verzwakking van de levenskracht voor dat de chronische aandoening mettertijd ofwel zal verergeren ofwel zich zal verplaatsen naar diepere, meer levensbelangrijke organen. Voorbeelden kunnen dat duidelijk maken. Een kind met huiduitslag kan nadien de ene verkoudheid na de andere doen, 5 jaar later lijden aan astma en nog eens 5 jaar later aan ADHD. Een persoon met reuma kan jaren later hoge bloeddruk met hart- en vaatproblemen ontwikkelen. Iemand met dichtgeslibde hartbloedvaten kan, na operatie daarvoor, kampen met beginnende depressie, concentratieverlies of dementie. Iemand met gewrichts- en/of spierproblemen kan mettertijd neurologische klachten of verlammingsverschijnselen vertonen. De persoon met voortdurende spijsverteringsklachten kan later diabetes of andere hormonale aandoeningen ontwikkelen. Het is dus alsof chronische aandoeningen zich in het organisme verplaatsen van de minder vitale organen naar de diepere en meer belangrijke organen: dit noemen we ‘verderzetting of continuïteit van de ziekte’. De voornaamste reden van voortdurende verzwakking van de levenskracht is te vinden in langdurig gebruik van combinaties sterke medicijnen of in erg negatieve levensomstandigheden

Bij klachten is het gebruik van natuurlijke medicinale kruiden en planten (waaronder aromatherapie) en extra voedingsstoffen aangewezen

Herstel uw levenskracht

Om chronische aandoeningen te vermijden leert de natuurgeneeskunde ons dat we vooral aandacht moeten besteden aan het behoud van een sterke levenskracht. Wat energie steelt moeten we absoluut vermijden, wat energie geeft moeten we opzoeken. Cruciaal is zorgen voor een zo natuurlijk mogelijke leefstijl met gebruik van onbewerkt biodynamisch voedsel, waarin de natuurlijke levenskracht van plant en dier nog volop aanwezig is. Bij klachten is het gebruik van natuurlijke medicinale kruiden en planten (waaronder aromatherapie) en extra voedingsstoffen aangewezen. Indien dit niet volstaat kunnen we best éérst hulp zoeken bij de natuurlijke en complementaire geneeswijzen vooraleer we redding zoeken bij de klassieke geneeskunde. Omdat de levenskracht bestaat uit de oer-energie die we bij conceptie en geboorte meekrijgen, zijn energetische geneeswijzen het meest geschikt om die levenskracht aan te sterken. Voorbeelden daarvan zijn Bachbloesemtherapie en homeopathie. Wie zich wil verdiepen in de klassieke homeopathie nodig ik uit om de ‘inleiding homeopathie’ en de driejarige cursus ‘homeopathie voor plant, dier en zelfhulp’ (door mijzelf gegeven) te volgen die in september opnieuw van start gaat aan De Levensschool. Alle info daarover is te vinden via www.levensschool.be.

Dr. Fons Vanden Berghe, gepensioneerd huisarts-homeopaat

www.homeopatischcentrumvandenberghe.be

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*